top of page

SNAIL ACADEMY TILBYDER...

Hvad er innovativ pædagogik?

Lærere opfinder hele tiden nye måder at arbejde med børn: de justerer en læringsaktivitet så den passer præcis til en specifik børnegruppe, eller opfinder i farten en ny tilgang når børnene har mistet interessen for en aktivitet. Eller de finder på et nyt sæt aktiviteter til at engagere børnegruppen, eller udvælger nye sjove tekster til at undervise i et lidt kedeligt emne, for eksempel grammatik. Måske tilføjer de en udflugt til det lokale museum eller en naturskøn plet for at udvide relevansen af et bog-baseret forløb, eller de tager børnene op af stolene, måske ud i skolegården og laver en kropsbaseret læringsaktivitet.

 

Innovative praksisser opstår hver eneste dag i krydsfeltet mellem lærere, emner, børn og steder, og selvom nogle kun bruges en enkelt gang, er der andre der indlemmes i lærernes skatkiste af læringsredskaber. Disse pædagogiske redskaber er lokale og skræddersyede til specifikke læringssituationer.

 

Paradoksalt nok, til trods for at innovation er indbygget i arbejdet med børn – for eksempel tilretningen af præfabrikerede læreplaner, implementering af påkrævede tilgange eller emner, eller inkluderende undervisning – så ser de fleste lærere sig ikke som “innovatører”, og professionen anses heller ikke som specielt innovativ. 

 

Snail Academy ønsker at ændre dette.

Alt for ofte bruges pædagogiske innovationer kun i en enkelt situation eller af en enkelt lærer, snarere end at være et led i en overordnet vision. Lærere har ikke tid til at evaluere eller dele deres innovationer, og skoler har sjældent de fornødne strukturer og procedurer på plads til at støtte innovation, og til at integrere innovative pædagogikker i organisationens vidensbank. Det betyder at mange innovation går tabt eller begrænses, hvilket betyder et enormt videnstab for virksomhederne – altså, skolerne. Dette ville aldrig blive tolereret i det private erhvervsliv!

 

Snail Academy tilbyder foredrag og workshops til at støtte innovative pædagogikker og de processer, der forankrer dem i skolens organisation.

 

Snail Academy kan tilbyde:

Snail Academy faciliterer pædagogisk innovation. Vi hjælper skoler med at udvikle et fælles, evidens-baseret sprog omkring innovation og med at skabe deres egne strukturer for evaluering og forankring af innovation og innovative processer. Vi støtter jer i

  • at formulere teamets fælles vision

  • at gøre status over teamets styrker og behov

  • at etablere strukturer til at eksperimentere, samt til at opfange, evaluere og integrere innovationer og

  • at formulere overskuelige mål for de næste skridt.

 

Målet er at støtte lærerteams i at kvalificere og udvikle deres pædagogiske innovation. Mange skoler ønsker at støtte læreres innovationer og at dele innovationer så de kommer andre lærere til gode. Vi kan hjælpe både på team- og organisatorisk niveau, ved at skabe overblik over teamets resurser og ved at udvikle en understøttende struktur og et fælles sprog. På den måde kan pædagogiske innovationer på teamniveau støtte og forbedre børns læring og hjælpe lærere til at nå interne og eksterne mål.

 

Klik her for at læse en case.

bottom of page